PDA

Pogčedajte punu verziju : ASP/ASP.NET parsiranje RSS feeda


NeonDragon
22. 09. 2008., 12:35
Trebam da parsiram RSS feed sa druge web stranice (novosti sa drugog sajta) pomoću nekog od ova dva jezika (nije bitno koji, softver je baziran na obe tehnologije) tako da dobijem naslov i sadržaj feeda. Any ideas?

japan
22. 09. 2008., 13:15
evo asp koda koji sam ja koristio jednom prilikom. javi da li radi...


<%

Set xmlDOM = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
xmlDOM.async = False

xmlDOM.setProperty "ServerHTTPRequest", True
xmlDOM.Load("http://url.feeda.koji.se.parsira")

Set itemList = xmlDOM.getElementsByTagName("item")

For Each item In itemList

For each child in item.childNodes
Select case lcase(child.nodeName)
case "title"
title = child.text
case "description"
description = child.text
End Select

Next

Response.Write title & " " & description & "<br />"

Next

Set xmlDOM = Nothing
Set itemList = Nothing

%>

NeonDragon
23. 09. 2008., 20:52
hvala, to je tačno ono što mi je trebalo